خط مشی شرکت آریا برق ابر قدرت شمال

شرکت آریا برق ابر قدرت  شمال مفتخر است با  اتکا برفناوری و فرآیند های سر آمد و ارائه  خدمات به روز ،کارآمد و قابل اطمینان ،در بهبود کیفیت پروژهها و خدمات در کیفیت زندگی مردم ،سهیم  گردد.

–  ما از خدمت به مشتریان و کارفرمایان لذت می بریم  و آنگاه که ایشان را شاد و راضی می کنیم ،خود نیز مشعوف می شویم.

–  مااز کارکردن و دستیابی به موفقیت با یکدیگر و ایجاد روابط کاری در محیطی دوستا نه ،مثبت و سرشار از همدلی و همفکری لذت می بریم.

–  ما به طور مداوم دانش حرفه ای و توانمندی های خود را برای ارتقاء شایستگی های لازم در راه رسیدن به اهداف شرکت بهبود می دهیم.

ما ایده های جدید و خلاقانه را ارج نهاده و با ارده روشهای نو آورانه ،ناممکن ها را ممکن می سازیم. –

– ما با تعهد ،رعایت انظباط و وجدان کاری در پی دستیابی به نتایج اثر بخش و با ثبات هستیم.

– ما با احترام و عزت ،همانگونه که برای خود می پسندیم برای همه رفتار می کنیم .

– ما به نقش موثر خود در سازندگی و آبادنی کشور باور داشته و در راه تحقق آن تلاش می نماییم.

                                                                                شرکت آریا برق ار قدرت شمال